Nový dotaz

Máš dotaz?

Koukni nejdřív do historie, zda se již někdo neptal na to samé. Filtrovat můžeš dle předmětu nebo dle klíčového slova (např. genetika, Hardy-Weingbergův zákon, Mendelovy zákony).

Vylučovací soustava
Kategorie: Biologie | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:21

Jaký je nejdůležitější orgán pro vylučování?

Nejdůležitější orgán zajišťující vylučování je ledvina – procesem filtrace, sekrece a resorbce tvoří moč, čímž očišťuje organizmus od odpadních látek metabolismu.

 

Co jsou to lipoproteiny?
Kategorie: Chemie | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:21

Co jsou to lipoproteiny?

Lipoproteiny jsou heterogenní částice tvořené obalem fosfolipidů a cholesterolu, apoproteinem a jádrem tvořeným TAG a estery cholesterolu. Jejich funkcí je transport lipidů krví do všech míst organismu. Apoprotein tvoří strukturální i funční jednotku, která zajišťuje tvar LP a informaci o místě určení pro membránové receptory na buňkách cílových tkání. Dle velikosti, denzity (hustoty, daná poměrem apoproteinu vůči lipidům) a dílčí funkce je dělíme na chylomikra, VLDL, LDL, IDL, HDL.

Jak funguje lupa?
Kategorie: Fyzika | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:20

Jak funguje lupa?

Lupa je jednoduchá spojná čočka. Předmět umisťujeme mezi čočku a její předmětové ohnisko, získáme tak zdánlivý, zvětšený a vzpřímený obraz. Pro úhlové zvětšení platí d/f, kde d je konvenční zraková vzdálenost (25 cm) a f je ohnisková vzdálenost lupy.

Soustava prvků
Kategorie: Chemie | Autor: admin9832 | Vytvořeno: 10.3.2021 19:38

Jaké mnemotechnické pomůcky doporučujete pro zapamatování periodické soustavy prvků?

Doporučujeme například tyto mnemotechnické pomůcky.