Nový dotaz

Máš dotaz?

Koukni nejdřív do historie, zda se již někdo neptal na to samé. Filtrovat můžeš dle předmětu nebo dle klíčového slova (např. genetika, Hardy-Weingbergův zákon, Mendelovy zákony).

Hardy-Weinbergův zákon
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 5.6.2023 13:02

Ahoj, vůbec si nevím rady s tímto příkladem. Nevíte, jak ho spočítat ? Děkuju za pomoc

Ahoj domnívám se že správná odpověď tu není správně. Neboť při frekvenci dominantího fenotypu 0,01 (tzn. dominantní homozygoti + heterozygoti při úplné dominanci znaku) to znamená 1% určitě nemůže být frekvence dominantní alely v populaci 90%
Pakliže AA+Aa je 0,01 to znamená že aa (q^2) = 1 je 0,99 a tím pádem  q= odmocnině z 0,99 a p pak 1- q

Rozpustnost peptidu
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 25.5.2023 15:51

Ahoj, prosím o pomoc s otázkou č. 303 z modelovek na 1lfuk:
Máme syntetický peptid o struktuře: Ala-Gly-Leu-Ile-Ile-Ala-Val-Ile. Na základě této primární strukury lze předpovědět, že peptid bude:

a) výborně rozpustný ve vodě
b) výrazně kyselý
c) výrazně zásaditý
d) ve vodě prakticky nerozpustný (správná odpověď, ale proč?)

Všechny AMK ve struktuře jsou neutrální, proto chápu, že peptid nebude zásaditý ani kyselý, ale jak poznám, že bude či nebude rozpustný ve vodě?

Děkuji.

Ahoj,

Jak správně píšeš jsou to vše nepolární aminokyseliny, které jsou ještě k tomu všechny ve skupině alifatických aminokyselin, kde u alifatických uhlovodíků typicky s rostoucím počtem uhliku se snižuje rozpustnost ve vodě, tady bych udělal podobnou analogii a to, že peptid obsahující větší množství pouze nepolarnich aminokyselin jednoduše nemá žádné funkční skupiny, které by jeho polaritu zvýšily a tudíž se nebude rozpouštět ve vodě.

Michal

Buněčné dělení
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 19.5.2023 10:29

Ahoj, v modelovkách mám: Fáze buněčného cyklu, kdy probíhá replikace jaderné DNA se označuje R fáze a předchází fázi G1. Je to označené jako správná odpověď. Nejde o chybu?
Jako druhá správná odpově´d tam je "se označuje S fáze a následuje po G1 fázi. To my smysl dává:)
Předem díky

Ahoj,

Velmi pravděpodobně jde o chybu tisku nebo nějakého šotka, neboť fáze v níž dochází k replikaci DNA je opravdu S fáze které předchází G1 fáze (případně přechod z latentního stadia G0 fáze) a po níž buňka vstupuje do G2 fáze. Všechny výše zmíněné fáze pak shrnuje pojem interfáze a předchází do konečnému dělení buňky na 2 dceřiné v M fázi neboli mitose.

Michal

Buněčné dělení
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 19.5.2023 10:29

Ahoj, v modelovkách mám: Fáze buněčného cyklu, kdy probíhá replikace jaderné DNA se označuje R fáze a předchází fázi G1. Je to označené jako správná odpověď. Nejde o chybu? Jako druhá správná odpově´d tam je "se označuje S fáze a následuje po G1 fázi. To my smysl dává:) Předem díky

Na otázku zatím nikdo neodpověděl.

Posun tělesa po nakloněné rovině
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 1.5.2023 19:37

Čau,
u 143 to je tak, že se nemění práce, ale síla a čas?
A 144 a 145 mi vychází opačně. Je přece psané, že úhel svírá s vodorovnou rovinou, ne? Opačně by to muselo být se svislou.
Poradil byste mi někdo prosím?
Předem díky!

Nejsem si jistý, jestli je ti jasné zadání.  Jedná se o klasickou situaci, kdy mám těleso na nakloněné rovině. Na to těleso působí tíhová síla, kterou je možné rozložit na dvě složky – na složku rovnoběžnou se směrem nakloněné roviny (F1) a na složku kolmou k nakloněné rovině (F2). Čili se nejedná o výpočet stran trojúhelníku, který tvoří nakloněnou rovinu. Koukni na obrázek, je to tam vyznačené i s úhly, snad to bude jasnější.

 

 

Zdraví Honza

Správné odpovědi k modelovkám
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 15.4.2023 9:40

Ahoj,
chtěla jsem se zeptat, jestli jsou někde zveřejněné správné odpovědi k modelovkám.
Díky za odpověď. :)))

Ahoj,

Pokud myslíš modelové testy, které jsou na webu tak správné odpovědi se ti zobrazí po testu.

V případě modelových otázek od jednotlivých fakult jsou většinou odpovědi na konci knihy, případně jsou zvýrazněny správné odpovědi velkým písmenem a špatné malým.

Hezký víkend, Michal

Imunita
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 28.2.2023 22:34

Ahoj,
omlouvám se, moc nechápu jak tady to přidávání dotazů funguje :DDD
Nikdy se mi tam nenahraje obrázek napoprvé. No nic, zkusím to znova, snad už to je v pohodě.
Jsou odpovědi správně? Já myslela, že se T lymfocyty podílejí jen na buňkami zprostředkované imunitě.
Díky předem za odpověď!

Ahoj, odpovědi jsou podle mě správně.
Je nutné myslet na to, že existují “subpopulace” T-lymfocytů, které jsou zodpovědné nejenom za buňkami zprostředkovanou imunitu – Tc lymfocyty (tzv. cytotoxické, neboli CD8 pozitivní), ale existuje také další velká skupina Th lymfocytů (tzv. helpers, pomocné lymfocyty, nebo také CD4 pozitivní lymfocyty). A právě CD4+ lymfocyty jsou takovým centrem imunitní odpovědi, existuje jich vícero druhů, produkují látky, které obecně nazýváme cytokiny a ty zprostředkovávají imunitu na spoustě frontách. Jednak Th1 lymfocyty které podporují buněčnou odpověď (stimulují makrofágy a Tc lymfocyty k cytotoxicitě – jednoduše, aby ničily vše neznámé) a to pomocí tzv. interferonu gamma a jiných cytokinů jako např. IL-10 (IL = interleukin).
Dále existují Th2 lymfocyty – helpers druhého typu, které zprostředkovávají protilátkovou odpověď např. produkcí tzv. IL-4 který stimuluje B-lymfocyty k tvorbě imunoglobulinů – protilátek (zde konkrétně IgE), dalším příkladem jejich působení je celková stimulace tvorby protilátek v B-lymfocytech.

Posledním příkladem, který by to mohl ujasnit je, že při napadení organismu virem HIV dojde časem k celkové imunodeficienci, způsobené extrémně malými koncentracemi pomocných (Th) T lymfocytů, jejichž CD4 receptor je tímto virem rozpoznáván a virus se zaměřuje na tyto buňky, při pokročilém stádiu a rozvinutí AIDS je pak vidět, že nefunguje ani protilátková ani buněčná odpověď

Snad to objasnilo problém, hezký den, Michal

Imunita
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 28.2.2023 22:30

Ahoj, této otázce. Jak je možné, že se T lymfocyty podílejí i na protilátkami zprostředkované imunitě? Myslela jsem, že pouze na buněčné. Díky moc!

Na otázku zatím nikdo neodpověděl.

Genetický drift, panmixie a autogamická populace
Kategorie: Biologie | Autor: | Vytvořeno: 29.1.2023 16:49

Ahoj, mám dotaz k následujícím otázkám z genetiky. Všechno to je z modelovek 2.lf a mně přijde, že tam mají chyby. Nahrála jsem obrázky otázek a tady přikládám svůj komentář, co přesně mi není jasné.
336. Správné odpovědi: A, B
Genetický drift=náhodné vymizení nějaké alely z populace. V definici není určeno, jaká alela vymizí, takže ani nemůžu říct, jestli přibývá nebo ubývá homozygotů. Ze správné odpovědi ale vyplývá, že to tak není.
341. Správné odpovědi: A, C
Panmixie je stav, kdy se jakýkoliv jedinec může spářit s jakýmkoliv jiným jedincem z populace. Nedochází k žádnému výběru ani na základě příbuzenských vztahů. Správná odpověď je ale "náhodné párování mezi nepříbuznými jedinci", takže příbuzenské sňatky vylučují.
413. Správné odpovědi: A, C, D
Zde nerozumím možností D). To opravdu mohu přirovnat samosprašnost u rostlin k příbuzenskému sňatku mezi lidmi?
Tak, to je vše. Pokud jsem jen něco nepostřehla, omlouvám se za to.
A moc děkuji za odpověď!

Ahoj,
U otázky 336 je tomu skutečně tak. Ačkoliv není jasné, která alela během procesu genetického driftu vymizí, je poměrně jednoduché genový drift vymodelovat. Gamety jsou haploidní a tak splynutím 2 gamet vzniká diploidní zygota, pro daný lokus mající pouze dvě alely. Pakliže se procesem genového driftu náhodně bude předávat více například alela recesivní pro daný lokus (a vzniknou mi tak recesivní homozygoté) , je jasné, že v dalších generacích  budou tito recesivní homozygoté předávat pouze recesivní alelu. K tomu když bude docházet ke křížení například s heterozygoty, tak mohou vznikat pouze rec. homozygoti nebo heterozygoti. Pak probíhá-li drift dostatečně dlouho dochází k fixaci jedné z alel (v mém příkladě recesivní alely) a populace je tvořena pouze homozygoty jednoho typu, takže pro genový drift platí, že po dostatečně dlouhé době se mi v populaci (genový drift probíhá v populacích spíše menších!) ustanoví 1 alela a druhá alela je ztracena za daných podmínek, a tedy že jsou zde pouze homozygoté.

Co se týče otázky 341 pak ti musím dát za pravdu, že panmixie je opravdu stav, kdy dochází k náhodnému výběru partnerů při křížení, bez ohledu na inbreeding. Takže zde se obávám, že je chyba.

413. otázka mi taktéž připadá, že není správně. Co se týče autogamie a příbuzenských sňatků tak doopravdy dochází k zvyšování počtu homozygotů, nicméně autogamie – samooplození určitě nemohu srovnávat s příbuzenskými sňatky.  Jediný případ, kdy u savců může dojít k samooplození je pravý hermafroditismus vzniklý po dispermickém chimérismu (samice oplozena po dvojité ovulaci – má k dispozici 2 oocyty, oplozené 2 spermiemi, z nichž obě nesly odlišný gonozom (jedna X druhá Y). Následně dojde k fúzi těchto zygot. Pak by se možná dalo uvažovat o tomto srovnání, ale to je spíš příklad teoretický a tito jedinci XX/XY zde mezi námi opravdu často nechodí. Spíš to byl jen příklad jak by to mohlo být.

 

Snad byly tvé otázky zodpovězeny, díky za dotazy,
Přeji krásný den,
Michal.

Hardy-Weinbergův zákon
Kategorie: Biologie | Autor: student0123 | Vytvořeno: 19.2.2022 23:30

Ahoj, nevím si rady s otázkou:
V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s recesivním fenotypem(předpoklad úplné dominance) s relativní četností 0,01%. Frekvence heterozygotů v této populaci je: má vyjít 2%.
Mně to ale vychází 18%.

Hmmmm… tady se přizunám že netuším kde je chyba, protože mi to vychází stejně jako tobě :-D, možná bych sázel na chybu tisku.

Bodová/genová mutace
Kategorie: Biologie | Autor: student0123 | Vytvořeno: 13.1.2022 22:34

Zdravím, potřebovala bych pomoct s následující otázkou, kde je správně více odpovědí...
Bodová mutace:
- může vést k posunu čtecího rámce
- nemusí vést k záměně aminokyseliny
- má vždy rozsáhlý dopad
- nastává pouze vzácně při poruše dělení
- její dopad závisí na pořadí mutovaného nukleotidu v rámci kordónu
- je pouze neutrální nebo pozitivní

Zdravím, podle mě de to ma asi takhle:)

  1.  Bodová mutace může posunout čtecí rámec = ribozom si najde nový následující start kodon AUG a bude tak vznikat více či méně odlišná bílkovina
  2. K záměně AMK dojít nemusí, protože některé AMK mohou být kódovány více kodóny
  3. Z předchozí odpovědi plyne, že ne všechny bodové mutace musí mít jakékoli účinky
  4. K bodovým mutacím nedochází nijak vzácně a nemusí se jednat pouze o poruchy dělení. V mnohých buňkách dochází v průběhu času k mutacím. Zdravý organismus potažmo buňka má ale účinné mechanismy, kterými dokáže mnoho chybve svém genomu opravit.
  5. Tahle možnost je tak trochu vágní😅🤔. Ale v podstatě by se dalo říct že je správná, protože některé záměny nukleotidů se nemusí projevit nijak, zatímco jiné mohou mít dalekosáhle důsledky například v podobě různých monogenně podmíněných chorob – závisí na genu i na konkrétním nukleotidu.
  6. Tady si nejsem jistý, co přesně se tou možností myslí😂😅, ale asi tím chtěli říct z hlediska důsledku = existují mutace negativní (z hlediska evoluce a života jedince škodlivé), pozitivní (prospěšné) a neutrální (bez významného vlivu na fenotyp)

Snad jsem vše podal jakž, takž smysluplně. Díky za dotaz😊
JH

Buněčná biologie
Kategorie: Biologie | Autor: student0123 | Vytvořeno: 19.11.2021 19:44

Ahoj,
prosím o pomoc s následující otázkou:
Plazmidy:
A) jsou menší kruhové molekuly DNA uložené v buňkách bakterií
B) se replikují samostatně, nezávisle na bakteriálních chromozomech
c) se replikují vždy spolu s replikací bakteriálního chromozomu
D) obsahují geny uspořádány lineárně za sebou

Znamená tedy výrok "D" v řadě za sebou? Nebo jak mám prosím chápat, že se jedná o kruhové DNA, ale uspořádané lineárně?
Snad je dotaz srozumitelný.
Moc děkuji.
Sára

Zdravím,

když tu otázku rozebereme podle jednotlivých možných odpovědí, tak by to vypadalo zhruba následovně:

A) Toto tvrzení je plně pravdivé, protože se v podstatě jedná o základní definici plazmidu

B) Plazmidy se skutečně replikují zcela nezávisle na hlavním chromozomu = nukleoidu bakterie, v důsledku toho se nepříklad mohou o kopii svého plazmidu “podělit” s jinou bakterií svého druhu prostřednictvím f-pilu / sex-fimbie – tímto mechanismem vzniká genetická různorodost určitých kmenů bakterií, neznamená to ale, že bakterie která poskytuje bakterii jiné svoji genetickou informaci = plazmid o tuto informaci přichází – pouze poskytne kopii této informace

c) Toto tvrzení je v rozporu s tvrzením B), tudíž je nepravdivé

D) Jelikož plazmid tvoří jediná cirkulární molekula DNA, jsou v ní ,z logiky věci, geny = úseky DNA kódující určitý specifický protein, uspořádány v řadě za sebou = lineárně – toto tvrzení je tedy rovněž pravdivé – tím slovem “lineárně” se nemyslí tvar molekuly toho plazmidu, ale, jak správně říkáš, ono uspořádání jednotlivých genů za sebou

Vylučovací soustava
Kategorie: Biologie | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:21

Jaký je nejdůležitější orgán pro vylučování?

Nejdůležitější orgán zajišťující vylučování je ledvina – procesem filtrace, sekrece a resorbce tvoří moč, čímž očišťuje organizmus od odpadních látek metabolismu.