Nový dotaz

Máš dotaz?

Koukni nejdřív do historie, zda se již někdo neptal na to samé. Filtrovat můžeš dle předmětu nebo dle klíčového slova (např. genetika, Hardy-Weingbergův zákon, Mendelovy zákony).

Střídavý proud
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 14.5.2021 14:38

Ahoj, moc prosím o pomoc s příkladem na střídavý proud!
Kondenzátor je zařazen do obvodu střídavého proudu o efektivním napětí 230V a frekvenci 50 Hz. Obvodem prochází proud 2,9 A. Určete kapacitu kondenzátoru.
a) 2O μm
B) 4O μm
c) 60 μm
d) 80 μm
Děkuji moc, Natálie

Řešení přikládám na fotce. Pokud je v obvodu střídavého proudu zapojený pouze kondenzátor, pak jeho impedance (Z = U/I) je rovná kapacitanci Xc. Odtud vyjádříme kapacitu C.

Příklad je ale relativně náročnější početně – bez kalkulačky je pro přesný výsledek potřeba opakovaně písemně násobit a dělit. Vystačíme si ale i s přibližným výsledkem, např. pokud proud zaokrouhlíme na 3 A a za π také dosadíme 3, trojka se zkrátí a výpočet je pak o něco jednodušší.

Zdraví
Honza

Mechanika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 28.4.2021 8:25

Ahoj, mám problém s otázkou číslo 6. Děkuji za pomoc. Bára

Ahoj, řešení posílám na fotce. Jedno těleso padá volným pádem (rovnoměrně zrychlený pohyb), druhé těleso stoupá svislým vrhem vzhůru (rovnoměrně zpomalený pohyb). Součet obou drah (s1 a s2) musí dát dohromady výšku h, ze které padající těleso padá.

Hmotnostní zlomek
Kategorie: Chemie | Autor: | Vytvořeno: 17.4.2021 18:15

Nasycený roztok NaCl obsahuje při 20°C 26,39g rozpuštěné soli ve 100g roztoku. Hmotnostní zlomek vody je...? (správná odpověď: 0,736)
Prosím o pomoc, díky :-) Míša

Ahoj, hmotnostní zlomek je z definice hmotnost látky, která mě zajímá (v našem případě voda), lomeno celková hmotnost roztoku (100g). Hmotnost vody musí být hmotnost celého roztoku mínus hmotnost NaCl (100 g – 26,39 g).Řešení přikládám i na fotce.

Zdraví
Honza

 

 

pH
Kategorie: Chemie | Autor: | Vytvořeno: 16.4.2021 13:38

Kolik ml roztoku NaOH o pH = 11 je třeba k úplné neutralizaci 5 ml roztoku kyseliny sírové
o koncentraci 50 mmol/l?
a) 100 ml
b) 500 ml správně
c) 10 ml
d) 5 ml

Ahoj, moc prosím o pomoc!
Karel

Ahoj, řešení posílám na fotce. Pro přehlednost ho ještě step-by step popíšu:

  1.  Nejdřív je potřeba napsat správně chemickou rovnici a vyčíslit ji.
  2. K jednotlivým sloučeninám si vypíšu veličiny, které o nich znám.
  3. Spočítám molární koncentraci NaOH. NaOH je silná zásada, proto koncentrace NaOH musí být stejná jako koncentrace OH- iontů v roztoku. Pokud je pH roztoku, 11, pak pOH musí být 14 – 11 = 3. Koncentrace NaOH pak musí být deset na -3 mmol/l.
  4. Spočítám látkové množství kyseliny sírové klasicky jako n = cV = 250 mol.
  5. Poměr látkových množství NaOH a H2SO4 je 2:1, proto látkové množství NaOH bude dvojnásobné oproti kyselině sírové, tedy 500 mol.
  6. Konečně spočítám to na co se mě ptají, tedy objem roztoku NaOH jako V = n/c. Odpověď 0,5 l je potřeba převést na mililitry.

Zdraví
Honza

Optika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 6.4.2021 7:00

Ahoj, mám problém s touhle otázkou, díky za pomoc!
Míša
Spojná čočka vytváří na stínítku obraz, který je 2x větší než předmět. Vzdálenost mezi čočkou
a stínítkem je 24 cm. Určete ohniskovou vzdálenost čočky. (8 cm)

Řešení přidávám na fotce. U těchto příkladů platí, že nejtěžší bývá správně označit veličiny. Pozor na mínus u velikosti obrazu (y’ = -2y). To je tam proto, že podle zadání obraz vzniká na stínítku, tedy je skutečný. A skutečný obraz je vždy převrácený. Zbytek je jen vyjádření ohniskové vzdálenosti z rovnice pro příčné zvětšení.

Zdraví

Honza

Optika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 4.4.2021 21:12

Ahooj, nemohu přijít na to, jak vypočítat 570. Jsem bezradná. xd
Díky za pomoc. Zdravím.
Bára

Kompletní řešení přidávám na fotce. K řešení je potřeba sestavit rovnice pro příčné zvětšení. Tím dostaneme dvě rovnice o dvou neznámých, jejichž řešením pak dostáváme předmětovou vzdálenost 14 cm.

Je potřeba dávat pozor na znaménka: skutečný obraz je vždy převrácený, proto velikost obrazu v prvním případě záporná (-18 cm). Zdánlivý obraz naproti tomu je vždy přímý, proto je velikost obrazu kladná (9 cm).

Honza

kmitání, vlnění a akustika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 26.3.2021 16:22

Nevím úplně proč je vztah ze vzorce pro okamžité zrychlení v odpovědi v daném tvaru. Prosím pomoc. :Ddd (4.65-C a 4.66-A,C -- modelové otázky na 2.lf)
Děkuji moc,
Anička <3

Jde o dosazení do vzorce pro zrychlení nebo výchylku u harmonického kmitavého pohybu. Není zadaná úhlová frekvence  ω, tu je potřeba spočítat (ω = 2πf , stejně jako při pohybu po kružnici). Možná mohl být problém v tom dešifrovat, že 5 kmitů za 4 s znamená frekvenci 5/4 Hz (tedy 1,25 Hz). Kompletní řešení přikládám na fotkách.

Zdraví,
Honza

 

Vylučovací soustava
Kategorie: Biologie | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:21

Jaký je nejdůležitější orgán pro vylučování?

Nejdůležitější orgán zajišťující vylučování je ledvina – procesem filtrace, sekrece a resorbce tvoří moč, čímž očišťuje organizmus od odpadních látek metabolismu.

 

Co jsou to lipoproteiny?
Kategorie: Chemie | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:21

Co jsou to lipoproteiny?

Lipoproteiny jsou heterogenní částice tvořené obalem fosfolipidů a cholesterolu, apoproteinem a jádrem tvořeným TAG a estery cholesterolu. Jejich funkcí je transport lipidů krví do všech míst organismu. Apoprotein tvoří strukturální i funční jednotku, která zajišťuje tvar LP a informaci o místě určení pro membránové receptory na buňkách cílových tkání. Dle velikosti, denzity (hustoty, daná poměrem apoproteinu vůči lipidům) a dílčí funkce je dělíme na chylomikra, VLDL, LDL, IDL, HDL.

Jak funguje lupa?
Kategorie: Fyzika | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:20

Jak funguje lupa?

Lupa je jednoduchá spojná čočka. Předmět umisťujeme mezi čočku a její předmětové ohnisko, získáme tak zdánlivý, zvětšený a vzpřímený obraz. Pro úhlové zvětšení platí d/f, kde d je konvenční zraková vzdálenost (25 cm) a f je ohnisková vzdálenost lupy.

Soustava prvků
Kategorie: Chemie | Autor: admin9832 | Vytvořeno: 10.3.2021 19:38

Jaké mnemotechnické pomůcky doporučujete pro zapamatování periodické soustavy prvků?

Doporučujeme například tyto mnemotechnické pomůcky.