Nový dotaz

Máš dotaz?

Koukni nejdřív do historie, zda se již někdo neptal na to samé. Filtrovat můžeš dle předmětu nebo dle klíčového slova (např. genetika, Hardy-Weingbergův zákon, Mendelovy zákony).

Deformace pevných látek
Kategorie: Fyzika | Autor: student0501 | Vytvořeno: 14.1.2022 21:43

Ahoj,
prosím o pomoc s příkladem 122.
Děkuji
Bára

Jde v podstatě o pohyb po kružnici s periodou jeden den. Pak platí vztah pro obvodovou rychlost pohybu po kružnici.

Zdraví

Honza

PS: v různých vydáních modelovek je různé číslování příkladů, tak snad je tohle příklad 122, který máš na mysli.

PPS: teď jsem si všiml, že nadpis je Deformace pevných látek, takže to nebude ono 😅. Napiš proto prosím do příspěvku znění otázky nebo přidej fotku, děkuju 🙂

Bodová/genová mutace
Kategorie: Biologie | Autor: student3824 | Vytvořeno: 13.1.2022 22:34

Zdravím, potřebovala bych pomoct s následující otázkou, kde je správně více odpovědí...
Bodová mutace:
- může vést k posunu čtecího rámce
- nemusí vést k záměně aminokyseliny
- má vždy rozsáhlý dopad
- nastává pouze vzácně při poruše dělení
- její dopad závisí na pořadí mutovaného nukleotidu v rámci kordónu
- je pouze neutrální nebo pozitivní

Zdravím, podle mě de to ma asi takhle:)

 1.  Bodová mutace může posunout čtecí rámec = ribozom si najde nový následující start kodon AUG a bude tak vznikat více či méně odlišná bílkovina
 2. K záměně AMK dojít nemusí, protože některé AMK mohou být kódovány více kodóny
 3. Z předchozí odpovědi plyne, že ne všechny bodové mutace musí mít jakékoli účinky
 4. K bodovým mutacím nedochází nijak vzácně a nemusí se jednat pouze o poruchy dělení. V mnohých buňkách dochází v průběhu času k mutacím. Zdravý organismus potažmo buňka má ale účinné mechanismy, kterými dokáže mnoho chybve svém genomu opravit.
 5. Tahle možnost je tak trochu vágní😅🤔. Ale v podstatě by se dalo říct že je správná, protože některé záměny nukleotidů se nemusí projevit nijak, zatímco jiné mohou mít dalekosáhle důsledky například v podobě různých monogenně podmíněných chorob – závisí na genu i na konkrétním nukleotidu.
 6. Tady si nejsem jistý, co přesně se tou možností myslí😂😅, ale asi tím chtěli říct z hlediska důsledku = existují mutace negativní (z hlediska evoluce a života jedince škodlivé), pozitivní (prospěšné) a neutrální (bez významného vlivu na fenotyp)

Snad jsem vše podal jakž, takž smysluplně. Díky za dotaz😊
JH

Mechanika tekutin
Kategorie: Fyzika | Autor: student0501 | Vytvořeno: 13.12.2021 21:42

Ahoj, prosím o pomoc s následující otázkou.
Děkuji
Bára

Obecně platí, že těleso ponořené do kapaliny je jednak stahováno ke dnu tíhovou silou, a zároveň nadnášeno vztlakovou silou podle Archimedova zákona. Jestli bude těleso stoupat vzhůru, klesat ke dnu nebo se volně vznášet, závisí na výslednici těchto sil (a protože tíhové zrychlení a objem tělesa jsou stejné v rovnicích pro obě síly, stačí porovnat hustoty tělesa a kapaliny).

 

Na naši ponořenou kouli působí tíhová síla přibližně 100 N, tíhovou sílu působící na balónek můžeme zanedbat. Zároveň je celá soustava nadnášená vztlakovou silou působící na balónek (přibližně 200 N) a na kouli (přibližně 10 N). Celková vztlaková síla je tedy větší než síla tíhová a tak bychom mohli dospět k závěru, že soustava vyplave na hladinu.

 

Ale! Je třeba vzít v úvahu, že v hloubce 20 m pod hladinou na nafouknutý balónek působí kromě atmosferického tlaku i tlak hydrostatický (ph = hϱg = 0,2 MPa) a tento tlak náš balónek zmáčkne (deformuje). Balónek tak ztratí svůj objem a tedy na něj už nebude působit vztlaková síla, která je na objemu balónku závislá. Celá soustava tedy klesne ke dnu (odpověď B).

 

Odpověď C není správně, protože hydrostatický tlak působí na balónek zvenku a ve všech směrech stejně, není proto důvod, aby prasknul. Odpověď D také není správně, látky s hustotou kolem 10 000 kg.m-3 existují, například stříbro nebo olovo.

 

Zdraví
Honza

Buněčná biologie
Kategorie: Biologie | Autor: student3351 | Vytvořeno: 19.11.2021 19:44

Ahoj,
prosím o pomoc s následující otázkou:
Plazmidy:
A) jsou menší kruhové molekuly DNA uložené v buňkách bakterií
B) se replikují samostatně, nezávisle na bakteriálních chromozomech
c) se replikují vždy spolu s replikací bakteriálního chromozomu
D) obsahují geny uspořádány lineárně za sebou

Znamená tedy výrok "D" v řadě za sebou? Nebo jak mám prosím chápat, že se jedná o kruhové DNA, ale uspořádané lineárně?
Snad je dotaz srozumitelný.
Moc děkuji.
Sára

Zdravím,

když tu otázku rozebereme podle jednotlivých možných odpovědí, tak by to vypadalo zhruba následovně:

A) Toto tvrzení je plně pravdivé, protože se v podstatě jedná o základní definici plazmidu

B) Plazmidy se skutečně replikují zcela nezávisle na hlavním chromozomu = nukleoidu bakterie, v důsledku toho se nepříklad mohou o kopii svého plazmidu “podělit” s jinou bakterií svého druhu prostřednictvím f-pilu / sex-fimbie – tímto mechanismem vzniká genetická různorodost určitých kmenů bakterií, neznamená to ale, že bakterie která poskytuje bakterii jiné svoji genetickou informaci = plazmid o tuto informaci přichází – pouze poskytne kopii této informace

c) Toto tvrzení je v rozporu s tvrzením B), tudíž je nepravdivé

D) Jelikož plazmid tvoří jediná cirkulární molekula DNA, jsou v ní ,z logiky věci, geny = úseky DNA kódující určitý specifický protein, uspořádány v řadě za sebou = lineárně – toto tvrzení je tedy rovněž pravdivé – tím slovem “lineárně” se nemyslí tvar molekuly toho plazmidu, ale, jak správně říkáš, ono uspořádání jednotlivých genů za sebou

Měrná tepelná kapacita
Kategorie: Fyzika | Autor: student0501 | Vytvořeno: 11.11.2021 20:38

Ahoj,
mám dotaz ohledně dosazování číselných hodnot měrné tepelné kapacity do vzorečků. V ukázkových příkladech se někdy dosazuje hodnota v kJ a někdy v J. Nenašla jsem v tom logiku.
Prosím o pomoc.
Děkuju
Bára

Obecně platí, že nikdy není chyba dosazovat v základních jednotkách, výsledek pak dostanu taky v základních jednotkách. U měrné tepelné kapacity tedy J.kg-1.K-1. Někdy je převod tak zjevný, že převádět na základní jednotku není potřeba, například pokud ve vztahu pro teplo (Q = m.c. Δt) dosadím měrnou tepelnou kapacitu v kJ.kg-1.K-1, výsledné teplo dostanu číselně tisíckrát menší, tedy v kJ. Doporučuju ale při řešení příkladů všechny jednotky automaticky převádět na základní, to je postup s nejnižším rizikem chyby.

Zdraví
Honza

Střídavý proud
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 14.5.2021 14:38

Ahoj, moc prosím o pomoc s příkladem na střídavý proud!
Kondenzátor je zařazen do obvodu střídavého proudu o efektivním napětí 230V a frekvenci 50 Hz. Obvodem prochází proud 2,9 A. Určete kapacitu kondenzátoru.
a) 2O μm
B) 4O μm
c) 60 μm
d) 80 μm
Děkuji moc, Natálie

Řešení přikládám na fotce. Pokud je v obvodu střídavého proudu zapojený pouze kondenzátor, pak jeho impedance (Z = U/I) je rovná kapacitanci Xc. Odtud vyjádříme kapacitu C.

Příklad je ale relativně náročnější početně – bez kalkulačky je pro přesný výsledek potřeba opakovaně písemně násobit a dělit. Vystačíme si ale i s přibližným výsledkem, např. pokud proud zaokrouhlíme na 3 A a za π také dosadíme 3, trojka se zkrátí a výpočet je pak o něco jednodušší.

Zdraví
Honza

Mechanika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 28.4.2021 8:25

Ahoj, mám problém s otázkou číslo 6. Děkuji za pomoc. Bára

Ahoj, řešení posílám na fotce. Jedno těleso padá volným pádem (rovnoměrně zrychlený pohyb), druhé těleso stoupá svislým vrhem vzhůru (rovnoměrně zpomalený pohyb). Součet obou drah (s1 a s2) musí dát dohromady výšku h, ze které padající těleso padá.

Hmotnostní zlomek
Kategorie: Chemie | Autor: | Vytvořeno: 17.4.2021 18:15

Nasycený roztok NaCl obsahuje při 20°C 26,39g rozpuštěné soli ve 100g roztoku. Hmotnostní zlomek vody je...? (správná odpověď: 0,736)
Prosím o pomoc, díky :-) Míša

Ahoj, hmotnostní zlomek je z definice hmotnost látky, která mě zajímá (v našem případě voda), lomeno celková hmotnost roztoku (100g). Hmotnost vody musí být hmotnost celého roztoku mínus hmotnost NaCl (100 g – 26,39 g).Řešení přikládám i na fotce.

Zdraví
Honza

 

 

pH
Kategorie: Chemie | Autor: | Vytvořeno: 16.4.2021 13:38

Kolik ml roztoku NaOH o pH = 11 je třeba k úplné neutralizaci 5 ml roztoku kyseliny sírové
o koncentraci 50 mmol/l?
a) 100 ml
b) 500 ml správně
c) 10 ml
d) 5 ml

Ahoj, moc prosím o pomoc!
Karel

Ahoj, řešení posílám na fotce. Pro přehlednost ho ještě step-by step popíšu:

 1.  Nejdřív je potřeba napsat správně chemickou rovnici a vyčíslit ji.
 2. K jednotlivým sloučeninám si vypíšu veličiny, které o nich znám.
 3. Spočítám molární koncentraci NaOH. NaOH je silná zásada, proto koncentrace NaOH musí být stejná jako koncentrace OH- iontů v roztoku. Pokud je pH roztoku, 11, pak pOH musí být 14 – 11 = 3. Koncentrace NaOH pak musí být deset na -3 mmol/l.
 4. Spočítám látkové množství kyseliny sírové klasicky jako n = cV = 250 mol.
 5. Poměr látkových množství NaOH a H2SO4 je 2:1, proto látkové množství NaOH bude dvojnásobné oproti kyselině sírové, tedy 500 mol.
 6. Konečně spočítám to na co se mě ptají, tedy objem roztoku NaOH jako V = n/c. Odpověď 0,5 l je potřeba převést na mililitry.

Zdraví
Honza

Optika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 6.4.2021 7:00

Ahoj, mám problém s touhle otázkou, díky za pomoc!
Míša
Spojná čočka vytváří na stínítku obraz, který je 2x větší než předmět. Vzdálenost mezi čočkou
a stínítkem je 24 cm. Určete ohniskovou vzdálenost čočky. (8 cm)

Řešení přidávám na fotce. U těchto příkladů platí, že nejtěžší bývá správně označit veličiny. Pozor na mínus u velikosti obrazu (y’ = -2y). To je tam proto, že podle zadání obraz vzniká na stínítku, tedy je skutečný. A skutečný obraz je vždy převrácený. Zbytek je jen vyjádření ohniskové vzdálenosti z rovnice pro příčné zvětšení.

Zdraví

Honza

Optika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 4.4.2021 21:12

Ahooj, nemohu přijít na to, jak vypočítat 570. Jsem bezradná. xd
Díky za pomoc. Zdravím.
Bára

Kompletní řešení přidávám na fotce. K řešení je potřeba sestavit rovnice pro příčné zvětšení. Tím dostaneme dvě rovnice o dvou neznámých, jejichž řešením pak dostáváme předmětovou vzdálenost 14 cm.

Je potřeba dávat pozor na znaménka: skutečný obraz je vždy převrácený, proto velikost obrazu v prvním případě záporná (-18 cm). Zdánlivý obraz naproti tomu je vždy přímý, proto je velikost obrazu kladná (9 cm).

Honza

kmitání, vlnění a akustika
Kategorie: Fyzika | Autor: | Vytvořeno: 26.3.2021 16:22

Nevím úplně proč je vztah ze vzorce pro okamžité zrychlení v odpovědi v daném tvaru. Prosím pomoc. :Ddd (4.65-C a 4.66-A,C -- modelové otázky na 2.lf)
Děkuji moc,
Anička <3

Jde o dosazení do vzorce pro zrychlení nebo výchylku u harmonického kmitavého pohybu. Není zadaná úhlová frekvence  ω, tu je potřeba spočítat (ω = 2πf , stejně jako při pohybu po kružnici). Možná mohl být problém v tom dešifrovat, že 5 kmitů za 4 s znamená frekvenci 5/4 Hz (tedy 1,25 Hz). Kompletní řešení přikládám na fotkách.

Zdraví,
Honza

 

Vylučovací soustava
Kategorie: Biologie | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:21

Jaký je nejdůležitější orgán pro vylučování?

Nejdůležitější orgán zajišťující vylučování je ledvina – procesem filtrace, sekrece a resorbce tvoří moč, čímž očišťuje organizmus od odpadních látek metabolismu.

 

Co jsou to lipoproteiny?
Kategorie: Chemie | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:21

Co jsou to lipoproteiny?

Lipoproteiny jsou heterogenní částice tvořené obalem fosfolipidů a cholesterolu, apoproteinem a jádrem tvořeným TAG a estery cholesterolu. Jejich funkcí je transport lipidů krví do všech míst organismu. Apoprotein tvoří strukturální i funční jednotku, která zajišťuje tvar LP a informaci o místě určení pro membránové receptory na buňkách cílových tkání. Dle velikosti, denzity (hustoty, daná poměrem apoproteinu vůči lipidům) a dílčí funkce je dělíme na chylomikra, VLDL, LDL, IDL, HDL.

Jak funguje lupa?
Kategorie: Fyzika | Autor: lektor001 | Vytvořeno: 18.3.2021 17:20

Jak funguje lupa?

Lupa je jednoduchá spojná čočka. Předmět umisťujeme mezi čočku a její předmětové ohnisko, získáme tak zdánlivý, zvětšený a vzpřímený obraz. Pro úhlové zvětšení platí d/f, kde d je konvenční zraková vzdálenost (25 cm) a f je ohnisková vzdálenost lupy.

Soustava prvků
Kategorie: Chemie | Autor: admin9832 | Vytvořeno: 10.3.2021 19:38

Jaké mnemotechnické pomůcky doporučujete pro zapamatování periodické soustavy prvků?

Doporučujeme například tyto mnemotechnické pomůcky.