Celoroční přípravný kurz

8999 

Celoroční přípravné kurzy MEDIKTOP připravují studenty posledních a předposledních ročníků středních škol a víceletých gymnázií na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Příprava uchazečů zahrnuje nejen výuku látky, z níž se skládá písemná zkouška, ale také speciální trénink paměti, výuku efektivních metod učení, a také přednášku na téma jak zvládat stres, což bude mít své využití i při samotném studiu na vysoké škole. Naše kurzy jako jediné přípravné kurzy v ČR nabízí odbornou přípravu na přijímací pohovor a také samotné pohovory nanečisto před odbornou tříčlennou komisí s okamžitou zpětnou vazbou.

Motivace studentů k učení je základ úspěchu. Snažíme se proto motivovat a podporovat naše studenty v jejich rozhodnutí pro studium medicíny po celou dobu kurzu. Výsledkem je potom to, že se studenti na výuku těší, a baví je to stejně jako nás.

Celoroční kurzy MEDIKTOP zahrnují:

• výuku středoškolské fyziky, biologie a chemie v rámci 112 lekcí
• příprava na přijímací pohovor + nácvik pohovorů (navíc ke 112 lekcím)
• příprava na test z všeobecných předpokladů (součástí přijímaček na 2.LF UK)
• trénink paměti
• trénink na zvládání stresu
• blokové tréninky a přednášky – jak se koncentrovat, jak se efektivně učit, jak být (stále) motivovaný
• Přístup do studentské zóny, která zahrnuje aplikace pro snadné a efektivní učení

Přihlašování na další běh kurzů 2023/2024 je spuštěno od 1. 1. 2023 do naplnění kapacity jednotlivých kurzů.

3 varianty:
M1 kurzy budou probíhat v Praze ve středy od 16:00 do 19:00 v termínu: 18. 10. 2023 – 29. 5. 2024
M2 kurzy budou probíhat v Praze v pátky od 15:00 do 18:00 v termínu: 20. 10. 2023 – 31. 5. 2024
M3 online kurzy budou probíhat v soboty od 15:00 do 18:00 v termínu: 21. 10. 2023 – 25. 5. 2024