Celoroční přípravné kurzy

Celoroční přípravné kurzy MEDIKTOP připravují studenty posledních a předposledních ročníků středních škol a víceletých gymnázií na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Příprava uchazečů zahrnuje nejen výuku látky, z níž se skládá písemná zkouška, ale také speciální trénink paměti, výuku efektivních metod učení, a také přednášku na téma jak zvládat stres, což bude mít své využití i při samotném studiu na vysoké škole. Naše kurzy jako jediné přípravné kurzy v ČR nabízí odbornou přípravu na přijímací pohovor a také samotné pohovory nanečisto před odbornou tříčlennou komisí s okamžitou zpětnou vazbou.

Motivace studentů k učení je základ úspěchu. Snažíme se proto motivovat a podporovat naše studenty v jejich rozhodnutí pro studium medicíny po celou dobu kurzu. Výsledkem je potom to, že se studenti na výuku těší, a baví je to stejně jako nás.

Celoroční kurzy MEDIKTOP zahrnují :

  • výuku středoškolské fyziky, biologie a chemie v rámci 112 lekcí
  • příprava na přijímací pohovor + nácvik pohovorů (navíc ke 112 lekcím)
  • trénink paměti
  • trénink na zvládání stresu
  • blokové tréninky a přednášky – jak se koncentrovat, jak se efektivně učit, jak být (stále) motivovaný
  • Přístup do studentské zóny, která zahrnuje aplikace pro snadné a efektivní učení

Celoroční kurzy na školní rok 2021/2022:

M1 kurzy budou probíhat ve středy a čtvrtky od 17:15 do 18:45 v termínu:  20. 10. 2021 – 12. 5. 2022 

M2 intenzivní kurzy budou probíhat v pátky od 15:00 do 18:00 v termínu:  15. 10. 2021 –  27. 5. 2022

M3 intenzivní online kurzy budou probíhat v soboty od 15:00 do 18:00 v termínu: 16. 10. 2021 – 28. 5. 2022 

Celoroční kurzy MEDIKTOP probíhají v prostorách Malostranského gymnázia, Josefská 7, Praha 1, přičemž při případných vládních omezeních se přesouvají v plném rozsahu do online podoby.  Pro více informací o náplni lekcí z biologie, chemie a fyziky klikněte zde.

Celoroční přípravné kurzy zahrnují i přístup do unikátní studentské zóny, která zahrnuje:

  • trenažér na testování modelových otázek s okamžitou zpětnou vazbou, měřením průměrného času a statistik za celý rok
  • každodenní motivaci ke studiu
  • fórum, ve kterém lektoři odpovídají na dotazy a pomáhají s konkrétními modelovými otázkami
  • přehledně zpracované studijní materiály, které usnadní přípravu na přijímací řízení

Cena celoročního přípravného kurzu MEDIKTOP je 6 999 Kč. 

AKCE – přihlášení s kamarádem – pokud se oba lidé přihlásí ve stejný den a uvedou v přihlášce v poznámkách svá jména, tak mohou využít sníženou cenu kurzovného ve výši 6 499 Kč. 

Přihlašování na další běh kurzů 2021/2022 je spuštěno od 1. 1. 2021 a uzavírá se 15. 10. 2021, případně do naplnění kapacity.